Phần mộ đơn – mộ đôi

Khuôn viên phần mộ đơn, mộ đôi:
– Vị trí: Đồi Đại An
– Diện tích: 6m2 – 12m2
– Hướng: Nam – Tây Nam
– Hình thức an táng: Cải táng hoặc hung táng 1 lần.