Đồi Đại Bi

– Đồi Đại Bi nơi đặt tượng Phật nhập Niết Bàn với chiều dài tượng Phật 56m. 90% các khuôn viên tại đồi Đại Bi đều có thủy phía trước.
– Diện tích từ 35m2 trở lên ở sườn đồi và 200m trở lên ở đỉnh đồi.
– Xung quanh đồi và dưới tượng Phật là khu vực nghỉ ngơi và dừng chân cho khách hàng trải nghiệm