Lễ khánh thành tượng phật Di Lặc 33m

Lễ khánh thành tượng phật Di Lặc 33m

LỄ YỂM TÂM TƯỢNG , AN VỊ, HÔ THẦN NHẬP TƯỢNG – LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG PHẬT DI LẶC 33M

Thứ bảy, Ngày 01 Tháng 12 Năm 2018 (Nhằm Ngày 25/10/ Mậu Tuất):

 • 18h00 – 19h00 : Cung Nghinh Chư Tôn Đức Quang Lâm.
 • 19h00 – 21h00 : Lễ yểm tâm, an vi, hô thần nhập tượng Di Lặc

Chủ nhật, Ngày 02 Tháng 12 Năm 2018 (Nhằm Ngày 26/10/ Mậu Tuất):

 • 7h00 : Xe đoàn khởi hành từ Hà Nội đến Thiên Đức
 • 7h30 – 8h30 : Ổn định đạo tràng, tiếp đón quan khách
 • 8h30 – 8h45 : Cung Nghinh Chư Tôn Đức Quang Lâm
 • 8h45 – 10h00 : Lễ hành chính
 • 10h00 – 11h00 : Cắt băng khánh thành, khai đàn lục cúng
 • 11h00 – 12h30 : Thọ trai
 • 13h00 – 14h45 : Giảng pháp
 • 15h00 : Hoàn mãn

Lưu ý:

 • 7h00 xe khởi hành tại số 35B Nguyễn Hoàng Tôn – Q. Tây Hồ – TP. Hà Nội
 • 14h00 xe khởi hành đợt 1 về Hà Nội

  15h30 xe khởi hành đợt 2 về Hà Nội