Địa Táng Vương Bồ Tát

Địa Táng Vương Bồ Tát

Địa Tạng là một vị Bồ Tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, thường được mô tả với hóa thân như một tỉ – khâu phương Đông, Địa Tạng Bồ – tát được biết đến bời lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca-Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến khi Bồ-tát Di Lặc hạ sanh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ – tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh.

Địa Táng Vương Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát được xây dựng trên ngọn đồi Kim Quy trong dự án Thiên Đức Vĩnh hằng viên với chiều cao 12,8m, nằm giữa trục Thần Đạo, hai bên là hành lang là 500 vị Tôn giả được thiết kế tinh xảo, đứng giữa trời xanh như đang phổ độ, bảo vệ các vong linh của toàn thể dự án. Cuối năm 2016 thể theo nguyện vọng và góp ý của khách hàng cũng như các chư vị Phật Tử – Dự án Thiên Đức vĩnh hằng viên đã thay đổi Y – Mão – Tích trượng để Ngài có Hóa thân như ngày hôm nay.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline 078 328 4444